I Kvartals valsatsning lanserar vi ett nytt format: Expertpanelen. Tre sakkunniga samlas vid mikrofonerna för att gå på djupet kring ett ämne som kommer att spela roll i valrörelsen. Denna vecka ställer vi frågan: Går det verkligen så bra för Sverige?

Den första expertpanelen består av: John Hassler, professor vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet och tidigare ordförande i Finanspolitiska rådet; Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting, SKL; och Tino Sanandaji, nationalekonom och debattör med doktorsexamen vid universitetet i Chicago. Programledare är Staffan Dopping.