I Kvartals valsatsning erbjuds här den fjärde expertpanelen, som fördjupar sig i den svenska skolan. Vi talar om sjunkande skolresultat, bristande likvärdighet, undervisningens innehåll, synen på kunskap och lärarnas förändrade roll.  Panelen har en ganska klar bild över hur det blev så här. Men den samlade bilden är inte hopplös.

Gäster i panelen är Ann-Marie Begler, tidigare chef för Skolinspektionen, Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och vd för Institutet för Näringslivsforskning, Anna-Karin Wyndhamn,  doktor i pedagogik och tidigare ”Supernanny” i TV 3 samt Per Thullberg, tidigare generaldirektör för Skolverket och rektor vid Södertörns Högskola 1997-2002.

Programledare: Staffan Dopping.