”Migrationen kommer att pågå i decennier. Inte på grund av krisen i Mellanöstern utan på grund av situationen i Afrika. Där är demografin sådan att även när länderna där utvecklas kommer många därifrån att ge sig iväg därifrån, i synnerhet till Europa.”

Frankrikes liberale president Emmanuel Macron diskuterar varför han inte tror på att fördela flyktingar till Europa via kvoter. Han föreslår i stället stöd till länder som migranterna kommer ifrån, kamp mot människosmugglare, stärkta yttre gränser, stöd till första ankomstlandet och en ”rättvis fördelning genom frivillighet och ekonomisk solidaritet”.