Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Testa Kvartal Total! 3 månader för 3 kr.
Testa Kvartal Total! 3 månader för 3 kr.

En sann Sverigebild kan inte vara entydig

Foto: Mostphotos
Av Andreas Åkerlund | 12 april 2018
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 22 min Skärmläsarvänlig
I korthet
  • Offentlig diplomati innebär att en stat kommunicerar direkt med befolkningen i ett annat land. Den skiljer sig från den traditionella diplomatin, som bygger på kontakter mellan två eller flera staters politiska representanter.
  • Svenska institutet är det främsta svenska exemplet på offentlig diplomati. Det grundades 1945 och verksamheten byggde på en blandning av utrikespolitik, goodwillskapande och handelspolitik.
  • Under 1990-talet förändrades fokus för många länders offentliga diplomati när land efter land började anamma en marknadsorienterad syn på nationen. Landets rykte, eller image, blev en del i marknadsföringen – så kallad ”nation branding”.
  • Men detta har också medfört en rad potentiella konflikter, i Sveriges fall rörande exempelvis bistånd, värderingsfrågor och den nödvändiga åtskillnaden mellan offentlig diplomati och statlig propaganda.
  • I Sverige har den sistnämnda konflikten accentuerats på senaste tiden, till exempel i frågan om no go-zoner.
Myndigheten Svenska Institutet arbetar med att öka omvärldens förtroende och intresse för Sverige. Men SI har kritiserats för både sina metoder och för den bild av Sverige som förmedlas via dem. Offentlig diplomati måste kunna hantera och representera en politiskt oense nation, skriver Andreas Åkerlund, docent i historia vid Södertörns högskola. 

De senaste åren har begreppet ”Sverigebilden” förekommit allt oftare i den politiska debatten. Inte minst sedan Donald Trumps famösa ”last night in Sweden”-uttalande och de olika försöken att framställa bilden av Sverige som ett land i kris som alarmistisk, överdriven och som ett exempel på modebegreppet ”fake news”. En del av denna debatt har utgjorts av kritik mot den statliga myndigheten Svenska institutet (SI) och dess verksamhet. I en krönika i Dagens Samhälle kritiserade till exempel Kvartals chefredaktör Paulina Neuding SI för att själva komma med vinklade uppgifter om läget i Sverige. [1] Ytterligare kritik fick SI under våren 2017 då det visade sig att institutets officiella Twitterkonto blockerade ett stort antal Twitter-användare med hänvisning til

Läs mer Visa mindre