Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Prova Kvartal Total! Första månaden gratis.
Prova Kvartal Total! Första månaden gratis.
Samhälle |

En bra skola är framtiden

Lärare som undervisar vid katedern. Foto: Maskot /TT

Skolans kunskapssyn är en förbisedd förklaring till västerlandets ökande inkomstskillnader och utanförskap, skriver nationalekonomen Magnus Henrekson. Eftersom skolan har blivit sämre på att träna även icke-kognitiva färdigheter som uthållighet, punktlighet, pålitlighet och social kompetens har familjens betydelse för dessa centrala faktorer ökat. Och just dessa faktorer är viktiga på arbetsmarknaden.

Lyssna på texten
Laddar ...
Följ Kvartals poddar: Apple | Spotify
Av Magnus Henrekson | 10 juni 2022
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil Inlästa texterLästid 16 min Skärmläsarvänlig
I korthet
”Utbildning är det område där vi bestämmer huruvida vi älskar våra barn tillräckligt för att varken förskjuta dem från vår egen värld och lämna dem till sitt öde eller förmena dem möjligheten att göra något nytt, något vi förbisett, och i stället i förväg förbereda dem för uppgiften att förnya vår gemensamma värld”.1 Detta skrev Hannah Arendt redan på 1950-talet.

Under de senaste 30 åren har inkomst- och förmögenhetsskillnaderna ökat i Sverige och de flesta andra västländer.2 I många av dem finns också en växande andel människor i yrkesaktiv ålder som det går riktigt dåligt för. I USA:s fall visar statsvetaren Charles Murray att det inte bara handlar om nyinvandrade eller etniska minoriteter; ett likartat mönster återfinns inom den vita majoritetsbefolkningen, och tendensen är starkare bland män.3

I Sverige kan en stor andel av befolkningen i arbetsför ålder inte försörja sig genom eget arbete.4 Nästan åtta procent av unga mellan 20 och 24 år är idag sysslolösa – de varken arbetar eller studerar. Därtill finns dold arbetslöshet i form a

Läs mer Visa mindre