Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

En åldrande befolkning är en god sak

Foto: Unsplash

En åldrande befolkning är kostsam och problematisk – så brukar det i alla fall heta i den politiska debatten. Men då bortser man inte bara från hur en ökande befolkning belastar miljön. Man glömmer också ekonomiska och sociala värden av äldre människors insatser, skriver Frank Götmark, professor i ekologi och naturvård.

Av Frank Götmark | 12 februari 2019
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 11 min Skärmläsarvänlig
I korthet

/ Födelsetalen är så låga i vissa utvecklade länder att befolkningen minskar, samtidigt som andelen äldre i populationen ökar. 

/ I 20 av världens cirka 190 länder minskar befolkningen. Förutom Japan ligger alla i Syd- och Östeuropa.

/ I den offentliga debatten varnas ofta för risker med befolkningsminskning och åldrande befolkning. Men båda dessa fenomen kan i själva verket ses som goda saker – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 

/ När man påstår att det kommer att saknas arbetskraft när befolkningen minskar, utgår man från två felaktiga premisser: Dels att alla i yrkesverksam ålder arbetar, dels att de försörjer alla äldre. Dessutom bortser man från äldres bidrag till produktionen, bl a genom volontärarbete och stöd till familjemedlemmar och släkt.

/ I själva verket skulle färre människor i tätbefolkade utvecklade länder innebära minskade utsläpp av växthusgaser, förbättrad nationell självförsörjningsgrad, minskat behov av exploatering och lägre resursförbrukning.

Rubrikerna är ständigt återkommande: ”Sveriges stora utmaning – en åldrande befolkning”, eller ”Japan: åldrande befolkning en nationell kris”. Men dessa larm bygger i grunden på en snäv och bedräglig verklighetsbild. En åldrande befolkning kan i själva verket vara en god sak – för oss alla och för planeten. 

Fakta är vid det här laget väl kända: Livslängden i utvecklade länder har successivt ökat under många år, tack vare sanitära, medicinska och andra framsteg. Ingen kan säga annat än att dessa fenomen i sig är positiva för mänskligheten. Vidare har födelsetalen sjunkit, särskilt i Europa och Japan, som ett resultat av nya möjligheter till kontroll av reproduktionen via bland annat preventivmedel. Att människor på så vis kan styra sina egna öden borde heller inte vara en kontroversiell sak. 

Den sammantagna effekten av dessa två positiva fenomen är att antalet äldre ökat i relation till de yngre. Kvoten mellan äldre (i regel definierat som personer 65+) och de yngre (15-64 år) kallas ”beroendekvot” eller ”försörjningskvot”. Forskare, särskilt inom ekonomi, har fått stort genomslag medialt och politiskt när de pekat på problem med försörjningen av äldre då dessas andel ökar. Men det är en kraftigt förenklad beskrivning.

Läs mer Visa mindre

Redan prenumerant?
Testa Kvartal Total!
Första månaden gratis
Ingen bindningstid.
Till erbjudandet
Eller vill du bara läsa denna artikel?
Har du redan ett konto?
Skapa ett gratiskonto för att lyssna på Kvartals poddar helt kostnadsfritt
* Genom att skapa ett gratiskonto prenumererar du på vårt kostnadsfria nyhetsbrev – avsluta när du vill.