Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

En åldrande befolkning är en god sak

"Der Grossvater erzählt eine Geschichte" (Farfar berättar en historia), Albert Anker, 1884. (Orell Füssli Verlag, Zürich 1980).
Av Frank Götmark | 12 februari 2019
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd KvartalLästid 12 minSkärmläsarvänlig
I korthet

/ Födelsetalen är så låga i vissa utvecklade länder att befolkningen minskar, samtidigt som andelen äldre i populationen ökar. 

/ I 20 av världens cirka 190 länder minskar befolkningen. Förutom Japan ligger alla i Syd- och Östeuropa.

/ I den offentliga debatten varnas ofta för risker med befolkningsminskning och åldrande befolkning. Men båda dessa fenomen kan i själva verket ses som goda saker – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 

/ När man påstår att det kommer att saknas arbetskraft när befolkningen minskar, utgår man från två felaktiga premisser: Dels att alla i yrkesverksam ålder arbetar, dels att de försörjer alla äldre. Dessutom bortser man från äldres bidrag till produktionen, bl a genom volontärarbete och stöd till familjemedlemmar och släkt.

/ I själva verket skulle färre människor i tätbefolkade utvecklade länder innebära minskade utsläpp av växthusgaser, förbättrad nationell självförsörjningsgrad, minskat behov av exploatering och lägre resursförbrukning.

En åldrande befolkning är kostsam och problematisk – så brukar det i alla fall heta i den politiska debatten. Men då bortser man inte bara från hur en ökande befolkning belastar miljön. Man glömmer också ekonomiska och sociala värden av äldre människors insatser. Inom forskningen framhålls en åldrande befolkning alltmer som ett överdrivet problem. Det skriver Frank Götmark, professor i ekologi och naturvård.

Rubrikerna är ständigt återkommande: ”Sveriges stora utmaning – en åldrande befolkning”, eller ”Japan: åldrande befolkning en nationell kris”. Men dessa larm bygger i grunden på en snäv och bedräglig verklighetsbild.

Läs mer Visa mindre