Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content

Efter marknadsutopin: borgerlig idéhistoria

Foto: Tommy Sjöberg / Mostphotos
Av Håkan Boström | 25 april 2016
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd KvartalLästid 16 minSkärmläsarvänlig
I korthet
  • Svensk politik har länge dominerats av ekonomiska frågor. I dag kretsar idédebatten alltmer kring frågor om kultur, identitet och värderingar. Vänster-högerskalan är därmed på väg att förlora i betydelse, och en gammal idéspricka i borgerligheten kommer i dagen.
  • Sveriges modernisering under rekordåren fick i början av 1970-talet en idémässig motreaktion i form av civilisations- och auktoritetskritik inom vänstern.
  • Även den traditionella borgerligheten försvagades. Högern influerades av de nya civilisationskritiska strömningarna, men där tog de sig uttryck i form av en nyliberal revolt mot staten som tidigare hade varit dominerad av borgerliga aktörer och värden.
  • Nu återuppstår motsättningen mellan dem som ser förutsättningen för ett fritt samhälle i normer och en moralisk ordning som bärs upp genom staten, och dem som ser friheten som en uppsättning juridiskt definierade fri- och rättigheter som tillhandahålls av en opolitisk stat.
Vart rör sig svensk borgerlighet? Svaret är inte givet, skriver Håkan Boström. Den rådande ideologin är i hög grad färgad av gammal civilisationskritik. Länge har borgerligheten definierats av vad den är emot. Nu tvingas den återigen formulera vad det är för samhälle man vill ha och hur dess moraliska grundvalar ser ut.

Att svensk politik så länge kunnat domineras av ekonomiska diskussioner beror främst på att landet under större delen av 1900-talet varit homogent – såväl socialt som etniskt och kulturellt. Den tiden är förbi.

I centrum för idédebatten står nu snarare kultur, identitet och värderingar – frågor där den omfattande migrationen fungerat som en viktig katalysator. Det är frågor som både myndigheterna och de gamla partierna och intresseorganisationerna har svårt att hantera eller ens bedöma. Vår tids nya idékonflikter splittrar även borgerligheten.

Läs mer Visa mindre