Hon är Sveriges första kvinnliga riksåklagare. Petra Lundh har nu suttit på posten i ett halvår och tillträdde i ett klimat där fokus tydligt skiftat från förövarnas perspektiv till brottsoffrens behov av trygghet och upprättelse. Nya företeelser kriminaliseras, rättsväsendet får ständigt tillgång till nya tekniska verktyg och straffskärpningar kommer slag i slag. Vad ligger bakom skiftet och vilka konsekvenser kan det få?