Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Prova Kvartal Total! Första månaden gratis.
Prova Kvartal Total! Första månaden gratis.
Kultur

250 år sedan det fria ordets slyngelålder

Foto: Mostphotos

Det är inte bara 250 år sedan vi fick vår första tryckfrihetsförordning. Det är också 250 år sedan ”det fria ordets slyngelålder” inleddes. Många liknar den tidens hätska debattklimat med det vi har i dag på sociala medier. Sveriges tryckfrihetshistoria har varit en lång och slingrig väg, skriver Karl-Erik Tallmo. Med tanke på vad som nu sker i vår omvärld bör vi vara vaksamma på angrepp mot det fria ordet även här.

Av Karl-Erik Tallmo | 23 februari 2017
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 16 min Skärmläsarvänlig
I korthet
  • Den svenska tryckfrihetsförordningen från år 1766 var världens första och innebar att den censur som gällt sedan 1500-talet i stort sett avskaffades.
  • Under tryckfrihetens första år florerade personangrepp, smädelser och skvaller. Perioden kallas ofta ”det fria ordets slyngelålder” och pågick fram till år 1772, då Gustav III upphävde tryckfrihetsförordningen.
  • De styrande har ofta tyckt sig leva i en ”slyngelålder”. Även senare regenter som Gustav IV Adolf, Karl XIV Johan och Oscar I motarbetade tryckfriheten.
  • Vår aktuella tryckfrihetslag kom år 1949 och kompletterades under 1990-talet med yttrandefrihetsgrundlagen för TV, radio och datorburna medier. I dag finns dock en ny och svårkontrollerad offentlighet i form av sociala medier.
  • Vår historia, liksom utvecklingen i vår omvärld, visar att det fria ordet aldrig kan tas för givet. Dagens medieklimat är infekterat. Risken finns att tillfälliga opinionsstormar kan tvinga fram inskränkningar i yttrandefriheten.
Redan vid riksdagen åren 1760-61 hade vissa försök gjorts att avskaffa censuren, men det var inte förrän 1765-66 som Sverige till sist fick en tryckfrihetslag. Det var mycket tack vare den österbottniske prästen Anders Chydenius, som skrev det memorial som låg till grund för att man under 20 möten i riksdagens s.k. tredje utskott kunde utarbeta världens första tryckfrihetsförordning.

Läs mer Visa mindre