Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Varifrån kommer den nya pessimismen?

Foto: lynx
Av Peter Santesson | 9 maj 2016
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd Kvartal
I korthet
  • Sedan år 2011 har uppfattningen att Sverige är på väg åt fel håll blivit allt vanligare. År 2013 blev pessimisterna fler än optimisterna och nu är pessimismen nästan lika dominerande som optimismen varit tidigare.
  • Nedgångstankar sorteras in i tre dimensioner: försämrade idéer och vanor, ett försvagat skyddande skal runt samhället och hotade försörjningsmodeller.
  • Den svenska pessimismen föregicks av amerikansk pessimism i finanskrisens spår.
  • Den nya svenska pessimismen liknar den amerikanska i sin bredd, men detaljerna är specifikt svenska. En rad samhällsproblem inom de tre nedgångsdimensionerna har förblivit olösta.
  • Medan många delar uppfattningen att samhället är på väg åt fel håll är man inte överens om varför. Vissa fokuserar på det försvagade skalet medan andra uppfattar att samhällets värderingar har försämrats.
Uppfattningen att Sverige är på väg åt fel håll har sakta vuxit sig starkare de senaste åren. Var kommer svartsynen ifrån? Den pessimistiska samhällsuppfattningen har både djupa rötter och samtida föregångare, skriver Peter Santesson. Men medan många är ense om att landet blir sämre går åsikterna isär om varför. Pessimismen är naturlig för ett land som söker efter en ny riktning.

Alla siffror pekar i rätt riktning, men likväl är folk övertygade om att landet är på väg åt fel håll.

Läs mer Visa mindre