Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Malcom Kyeyune: Den impotentes vapen

Foto: © pitpony.photography / CC-BY-SA-3.0/ Wikimedia Commons.
Av Malcom Kyeyune | 30 maj 2018
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd Kvartal
I korthet
  • De senaste åren har formerna för sexuellt våld förändrats i Sverige. Omfattande överfallsvåldtäkter i grupp, övergrepp i grupp mot pojkar och män och gäng som samfällt förgriper sig på unga flickor på badhus, är nya företeelser.
  • En tankefigur som ofta upprepas i media går ut på att den här typen av våld är strukturellt förknippat med maskulinitet. Den som anför härkomst som faktor brukar bemötas med ifrågasättande av sina intentioner. Men etnicitet har i flera uppmärksammade fall av sexuellt våld likväl varit en faktor.
  • För att förstå mekanismerna bakom detta kan Nietzsches tankar om ressentimentet vara till hjälp. Ressentiment innebär en upplevelse av underlägsenhet gentemot en annan part, som uppfattas som starkare eller mer framgångsrik. Det leder till en vilja att förnedra andra som man själv upplever sig ha blivit förnedrad av den grupp man tillhör.
  • Många typer av särskilt hänsynslöst våld i Sverige är inte framför allt ett fenomen inom grupper, utan mellan grupper. Det uppstår när det finns etniska, religiösa, eller allvarliga sociala klyvningar som möjliggör framväxten av ressentiment hos delar av befolkningen. Att förstå detta är en förutsättning för att kunna förhindra att utvecklingen fortsätter i samma riktning. 
Varifrån kommer behovet av att begå övergrepp? Malcom Kyeyune menar att en stor del av det hänsynslösa våld som omger oss i dag – bland annat gruppövergrepp mot kvinnor och barn och attacker på räddningspersonal – kan härledas till Nietzsches tankar om ressentiment: driften att kompensera sin egen känsla av maktlöshet. Den som upplever ressentiment känner hat gentemot en annan person eller grupp, därför att denna grupp identifieras som orsaken till det egna lidandet.

Det offentliga samtalet är kluvet på mitten.

Läs mer Visa mindre