Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Kultur |

Den destruktiva kulten av det autentiska

Foto: Alexey Popov / Mostphotos
Av Johan Lundberg | 28 juni 2018
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd KvartalLästid 15 minSkärmläsarvänlig
I korthet
  • I sociala medier har det föregivet autentiska känsloutbrottet blivit ett framgångsrecept. Att hänvisa till känslolivet fungerar som en garant för att en upplevelse är “autentisk”, det vill säga äkta och inte styrd av politiska hänsyn eller pr-strategier.
  • Kulten av det autentiska går tillbaka till förromantiken, då tänkare som Rousseau beundrade människor som inte påverkats av den västerländska civilisationen och idétraditionen.
  • Genom historien har pendeln svängt mellan det kontrollerade, rationella och det spontana, känslomässiga och “autentiska” som ideal. Det franskklassicistiska dramat, med sin närmast matematiska precision, är ett av de tydligaste exemplen på det förra.
  • Idag har kulten det autentiska kommit att dominera kulturen, inte minst genom den relativisering som identitetspolitiken fört med sig. Konstverk hyllas för egenskaper som skevhet och disharmoni, vilka ses som bevis på ärlighet.
  • I själva verket är det just genom att höja sig över naturen som civilisationen har kunnat utvecklas. Det är också på så sätt vi erhållit den historiskt höga levnadsstandard och frihet som vi kan åtnjuta idag.
Det är knappast förvånande att högsta ansvariga politiker hänvisar till sina starka känslomässiga reaktioner efter skjutningarna i Malmö. Alltsedan det sena 1700-talet har det autentiska känslouttrycket omhuldats i den västerländska kulturen, och förstärks nu av mekanismerna i sociala medier.

Läs mer Visa mindre