Någonstansare eller varsomhelstare? Optimist eller pessimist? Kvartal har låtit genomföra en exklusiv undersökning av svenskarnas attityder, och resultatet ger en ny bild av den svenska väljarkåren. Välkommen till Väljarpodden – serien som går på djupet med faktorerna som kommer att avgöra valet den 9 september.

Opinionsundersökningsföretaget Inizio har tillsammans med opinionsexperten Markus Uvell för Kvartals räkning intervjuat över 2 500 personer om deras syn på Sverige och världen. Resultatet är nytt i sitt slag och ger ny förståelse för den verklighet politikerna står inför. I en serie på fyra poddavsnitt presenteras och kommenteras resultatet av Markus Uvell och Karin Nelsson, analyschef på Inizio. Första avsnittet kan höras här.

Inspiration till undersökningen kommer från den brittiske författaren David Goodharts uppdelning av brittiska väljare i anywheres och somewheres – eller ”någonstansare” och ”varsomhelstare” som grupperna heter i Kvartals och Inizios undersökning.

– Vi började med att titta på två perspektiv som är genomgående för väljarna, berättar Markus Uvell. 

– Det ena är hur man ser på Sveriges utveckling: Går det år rätt eller fel håll? Det andra är vilka människor man framför allt identifierar sig med: Är det personer som bor på samma ort som man själv? Eller är det personer som är ungefär som man själv, var de än bor i världen? Ur detta faller fyra grupper ut som vi tittar närmare på.

Inspiration till undersökningen kommer från den brittiske författaren David Goodharts uppdelning av brittiska väljare i anywheres och somewheres – eller ”någonstansare” och ”varsomhelstare” som grupperna heter i Kvartals och Inizios undersökning. Dessutom delar vi upp dem i optimister och pessimister.

Varje podd kommer att fokusera på en av dessa väljartyper: Vad som kännetecknar dem, var i landet de är starkast och vilka frågor som är viktigast. Våra opinionsexperter diskuterar också vilka partier som respektive grupp oftast röstar på i dag, och vilka partier som har möjlighet att vinna nya väljare i gruppen.

”Den pessimistiske någonstansaren”

Först ut är en grupp som vi valt att kalla ”den pessimistiske någonstansaren”, som utgör ungefär 20 procent av väljarkåren. Den typiske väljaren i denna grupp är en man som bor utanför storstäderna. Han är i medelåldern, etablerad på arbetsmarknaden och har materialistiska värderingar.

– Han upplever ofta samhällsutvecklingen som ett ganska stort hot rent personligen. Han tror ofta att han och hans familj kommer få det sämre den närmaste tiden, säger Markus Uvell. 

– Han röstar oftast Sverigedemokraterna, i andra hand Moderaterna eller Kristdemokraterna, fyller Karin Nelsson i. 

För den här väljaren hör invandring, lag och ordning, äldreomsorg och sjukvård till de viktigaste frågorna.

”Vi har fått en dimension i svensk politik som är ett kulturkrig snarare än sakdebatt.”

Detta är en grupp med mycket negativa personliga upplevelser av exempelvis invandring, berättar Markus Uvell. De känner sig trängda av samhällsutvecklingen. Det handlar inte bara om flyktinginvandring, utan också om att den offentliga servicen blivit sämre, en uppfattning om att medierna ignorerar en och den ort man lever på, och att EU och globaliseringen framför allt haft nackdelar.

– Det är ungefär samma typ av sociala situation som de amerikanska väljarna som röstar på Trump befinner sig i, säger Markus Uvell. 

Andra frågor är mindre viktiga för den pessimistiske någonstansaren. Karin Nelsson ger några exempel:

– Miljö- och klimatfrågan står inte högt på agendan. Inte heller jämställdhet. Från andra undersökningar vet vi också exempelvis att bara en procent av de sverigedemokratiska och kristdemokratiska väljarna ser frågan om jämställdhet som viktig.

– Vi har fått en dimension i svensk politik som är ett kulturkrig snarare än sakdebatt, säger Markus Uvell.

”Den här sommaren har varit skänkt från ovan för den här väljargruppen. Det har blivit uppenbart hur viktigt det är att brandbekämpning och civilförsvar fungerar, tidigare okända ortsnamn har dykt upp på kartan och de här människornas vardag har hamnat i fokus.” 

– När vi diskuterar frågor kring bilkörning, köttätande, sexuell läggning, könsroller, upplever många att deras livsstil är under attack. När någon säger att vi måste sluta köra dieselbilar ser de det som ett angrepp från en elit. Till detta kommer en ekonomisk aspekt: den som kritiserar har råd att köpa en Tesla, de som har en gammal dieselbil har inte råd med det.

En ny bild av svenska väljare

På många sätt har gruppen pessimistiska någonstansare ritat om bilden av den svenska väljarkåren.

– Vi har varit vana i Sverige att betrakta landsbygden som vänster och storstäderna som höger, tvärtemot mot vad vi ser i andra länder, säger Markus Uvell.

– Med Sverigedemokraterna har vi fått en situation som liknar den amerikanska, med en ganska stor grupp på landsbygden med starka högervärderingar, men som inte handlar om värnskatten eller EU.

Kanske finns det även fler skäl till att det här segmentet är viktigare i årets val än någonsin tidigare.

– Den här sommaren har varit skänkt från ovan för den här väljargruppen, säger Karin Nelsson.

– Det har blivit uppenbart hur viktigt det är att brandbekämpning och civilförsvar fungerar, tidigare okända ortsnamn har dykt upp på kartan och de här människornas vardag har hamnat i fokus. 

Karin Nelsson har en bakgrund som vd på Synovate och Novus och är även styrelseordförande för branschföreningen Svenska marknadsundersökningsföretag. Markus Uvell var tidigare bland annat VD på Demoskop och kommunikationschef på Svenskt Näringsliv och kom i våras ut med boken ”Bakslaget: radikalt etablissemang, konservativa medborgare.”

Så gjordes undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Kvartal inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Analysen är gjord av Inizio och Nordic PA Research. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 506 intervjuer under perioden 6-15 augusti 2018 och är genomförd som en webbundersökning. Urvalet är prestratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Den statistiska analysen som definierar de olika kategorierna bygger på frågorna:

På det hela taget, tycker du att Sverige idag är på rätt eller fel väg?

Rätt väg.

Fel väg.

De som svarar att Sverige är på rätt väg definieras som optimister och de som svarar att Sverige är på fel väg definieras som pessimister.

Även om det kan vara svårt, vilket påstående stämmer bäst överens med din uppfattning?

Jag har mest gemensamt med andra på min hemort.

Jag har mest gemensamt med andra som är som jag oavsett var de bor i världen.

De som svarar att de har mest gemensamt med andra på min hemort definieras som någonstansare.

De som svarar att de har mest gemensamt med andra som är som dem oavsett var de bor i världen definieras som varsomhelstare.

Läs mer om hur Inizio arbetar här: http://inizio.se/wp-content/uploads/2018/05/IniziosMetodbeskrivning-2.pdf 

och här: http://inizio.se/kvalitet/om-felmarginaler-och-osakerhet-i-undersokningar/