Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Kultur |

Därför leder hinder på äktenskapsmarknaden till våld och konflikter

Demonstranter på Tahrirtorget i Kairo, februari 2011. Foto: Amr Abdallah Dalsh/Reuters.
Av Valerie M Hudson | 17 april 2019
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 29 min Skärmläsarvänlig
I korthet

/Många av dagens traditionalistiska samhällen präglas av mansdominans. Ätter och familjer definieras på manssidan, och familjefäder har ett försteg när samhällets gemensamma frågor dryftas.

/Ett antal sedvänjor och regler som ger ramar för äktenskapsmarknaden kan ses i ett klassperspektiv; de reser hinder för män av lägre status att bli fullgoda samhällsmedlemmar, eftersom de inte blir familjefäder.

/Gemensamt för tre viktiga mekanismer är att de påverkar samhällens praktiska könsfördelning – de för äktenskap utom räckhåll för män med låg status. Den första är att döttrar blir ovälkomna som barn, den andra är månggifte som samhällsinstitution, den tredje är höga kostnader för brudköp.

/Skikt av ogifta, underprivilegierade och missnöjda unga män bildar grogrund för konflikter och samband kan urskiljas mellan de tre faktorerna ovan och våldsbenägenheten i ett samhälle.

/Vittnesbörd från länder exempelvis i Mellanöstern och Afrika visar hur terrorgrupper som Boko Haram och IS utnyttjar unga mäns äktenskapsambitioner i sin rekrytering.

I många postmoderna samhällen är äktenskapet inte längre ett viktigt tecken på att män faktiskt blivit vuxna. Men i flertalet övriga miljöer – som omfattar majoriteten av jordens befolkning – förblir det ett avgörande steg i livet. De män som inte kan gifta sig kommer alltid att väsentligen ses som förvuxna tonåringar. Men i många samhällen omges äktenskap av höga hinder, vilka skapar demografisk obalans och ett marginaliserat skikt av unga ensamstående män, benägna att tillgripa hårda metoder för att förbättra sin status. Barriärerna kring äktenskapet göder därmed konflikter och våld. 

Valerie M Hudson, professor i statsvetenskap vid Bush School of Government and Public service vid Texas A&M University, skriver i Kvartal om följderna av månggifte och mansöverskott.  

För många män i världen är äktenskapet det avgörande steget mot att bli fullvärdig samhällsmedlem. Orsaken är att många samhällen har byggts efter principen ”linjär härkomst”, och då mestadels en patrilinjär, där faderns släkt är den viktiga. Familjeträdet visar vem du är, vad du äger, vad du gör och, kanske viktigast, vem du kan förlita dig på om du behöver hjälp. Det underliggande syftet är att skapa ett broderskap som erbjuder trygghet främst för män.

Läs mer Visa mindre