Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Därför bör ”illiberala demokratier” inte kallas för demokratier

Vem kallade du för illiberal demokrat? Den internationella dagen mot kvinnovåld i Turkiet. Foto: Sedat Suna.
Av Mats Lundström | 28 augusti 2019
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 6 min Skärmläsarvänlig
I korthet

/ Artikelförfattaren vänder sig mot att det som tidigare kallades demokrati numera ofta benämns ”liberal demokrati” medan stater som Putins Ryssland benämns ”illiberala demokratier”.

/ Demokratiska fri-och rättigheter är inte ett ”liberalt tillval” till folkstyre; de är nödvändiga förutsättningar för folkstyre.

/ En demokrati behöver dock inte per definition vara liberal. En demokrati kan exempelvis diskriminera mot minoriteter.

/ Idéhistoriskt har liberaler varit rädda för att demokratin kan kränka viktiga liberala fri- och rättigheter.

/ Den begreppsliga åtskillnaden mellan demokrati och liberalism bör upprätthållas.

/ Om medborgarnas demokratiska fri- och rättigheter inskränks, såsom pressfrihet, blir demokratin varken liberal eller illiberal – den övergår i ett auktoritärt elitstyre.

 

 

Varför kallas stater som Ryssland, Turkiet och Ungern ”illiberala demokratier”? Visserligen kan en demokrati förbjuda homosexuella att bilda familj och tillsätta domare på politiska grunder och fortfarande vara en demokrati. Men en stat som bryter mot grundläggande demokratiska fri- och rättigheter som informationsfrihet och yttrandefrihet är en odemokratisk stat – inte en ”illiberal demokrati”, skriver statsvetaren Mats Lundström i en analys av det (il)liberala demokratibegreppet.

Före Sovjetunionens fall, kallade Ungerns ledare sitt system för ”folkdemokrati”. Numera säger sig makthavarna i Ungern vara anhängare av ”illiberal demokrati”.

Men medan ”folkdemokrati” genomskådades som en propagandafloskel, accepteras ”illiberal demokrati” av många statsvetare och journalister som en sakligt riktig beskrivning av den typ av politiskt system som numera finns i länder som Ungern, Turkiet och Ryssland.Det råder ”folkstyre utan politisk liberalism”, som en kollega uttryckte det.

Det tycks ha skett en ”liberalisering” av demokratibegreppet i dubbel bemärkelse. Det som vanligen har kallats de

Läs mer Visa mindre