Många verkar mer intresserade av historiska oförrätter än av dagens. Det har talats mycket om slaveriets historia i samband med Black Lives Matter, men hur ser det ut idag? Kvartals Henrik Höjer har tittat på siffrorna, och konstaterar att runt 40 miljoner människor är förslavade. FN har dessutom varnat för att slaveriet i världen ökar.

Dagens slav är en kvinna. Hon är sannolikt förslavad i ett afrikanskt land. Detta framkommer av Global Slavery Index, en databas över dagens slaveri sammanställd av Walk Free Foundation i Australien. Men hjälp av ett dussintal experter och forskare kartlägger de det moderna slaveriet, bland annat genom enkäter i över 160 länder.

Över 40 miljoner människor beräknas leva i slaveri i världen, enligt FN, som befarar att slaveriet kommer att öka i världen på grund av ökad migration och demografiskt tryck.

Sexuella övergrepp vanligt

Merparten av dagens slavar – runt 70 procent – är kvinnor. Så gott som alla av dem (98 procent) utsätts även för sexuella övergrepp. Runt en fjärdedel av alla slavar är barn.

De tio länder som enligt Global Slavery Index är bäst på att motverka dagens slavhandel ligger alla i västvärlden …

De tio länder som idag har mest omfattande slaveri per capita ligger samtliga i Afrika eller Asien: Nordkorea, Eritrea, Burundi, Centralafrikanska republiken, Afghanistan, Mauretanien, Sydsudan, Pakistan, Kambodja och Iran.

De länder som präglas av slaveri idag plågas i regel även av konflikter och krig (till exempel Afghanistan, Sydsudan, Centralafrikanska republiken) eller av auktoritära statsapparater som tvingar medborgarna till tvångsarbete (till exempel Nordkorea).

Förekomst av slaveri enligt senaste Global Slavery Index 2018

Källa: Walk Free/2018 Global Slavery Index

De tio länder som enligt Global Slavery Index är bäst på att motverka dagens slavhandel ligger alla i västvärlden och toppas av i tur och ordning Nederländerna, USA, Storbritannien, Sverige och Belgien. Medan de tio länder som är sämst på att stoppa slavhandel alla ligger i Afrika och Asien och toppas av Nordkorea, Libyen, Eritrea, Centralafrikanska republiken och Iran.

I regel är rikare länder bättre på att motarbeta slaveri och slavhandel – med vissa undantag, till exempel Qatar, Kuwait, Singapore och Saudiarabien.

… slaveriet idag faktiskt är långt mer omfattande i absoluta siffror än den transatlantiska slavhandeln …

Dagens slavarbetare är dessutom extra utsatta under coronakrisen, vilket FN nyligen varnade för.

Siffrorna visar att slaveriet idag faktiskt är långt mer omfattande i absoluta siffror än den transatlantiska slavhandeln, som under 400 år berörde minst 12–15 miljoner förslavade människor. Men intresset för dagens slaveri är rätt begränsat.  

Konsumera medvetet

Dagens slaveri är ett stort globalt problem som Global Slavery Index försöker uppmärksamma, berättar Katherine Bryant, som är ansvarig för researchen på GSI när jag når henne per telefon. Hon påpekar att slaveriet idag tar sig många uttryck, allt ifrån tvångsäktenskap till tvångsarbete i hem eller i fabriker. Men det handlar alltid om hänsynslös exploatering av människor med hjälp av hot eller tvång.

Bästa sättet att försöka stoppa slaveriet för oss vanliga människor är att vara medvetna om vad vi köper – vi bör försöka konsumera saker som vi kan förvissa oss om att de inte är tillverkade av slavar. Bra företag har ofta god transparens kring detta, säger Katherine Bryant.