Så stor andel av svenskarna kan enligt det amerikanska opinionsinstitutet Pew Research Center definieras som ”högerpopulister”, med vilket Pew avser den grupp väljare som förutom att stå till höger i ekonomiska och sociala frågor dessutom har negativ inställning till EU och invandring. Av de åtta västeuropeiska länderna som ingår i Pews undersökning av opinionen har Sverige den lägsta andelen högerpopulister. När det gäller gruppen ”mainstreamshöger” är Sverige däremot i topp, 37 procent anses tillhöra den gruppen.