Så mycket har den disponibla inkomsten ökat mellan 2000 och 2016 för den tiondel av Sveriges hushåll med lägst inkomst. Motsvarande siffra för den grupp som ligger kring medianen är något lägre: 34,7 procent. Den tiondel med högst inkomst har 59,7 procent mer att röra sig med än år 2000.