”De ägs av de anställda. De äger det tillsammans.” 

Vänsterledaren Jonas Sjöstedt svarar i SVT:s partiledarutfrågning på upprepade frågor om hur Vänsterpartiet avser att ”upphäva” det privata ägandet i företag som Ikea och H&M. ”Det huvudsakliga ägandet i samhället, framför allt av stora företag och banker, det är det gemensamma ägandet.” säger Sjöstedt, som utöver arbetarägda företag och banker också ser statligt ägande som ett alternativ (SVT 23/8).