Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Politik |

Bygg broar till de nya jobben

Näthandeln ökar, och kanske skapar coronakrisen nya konsumtionsmönster. FOTO: Pontus Lundahl/TT

Sverige har drabbats av en djup arbetslöshetskris. Antalet personer som varslades om uppsägning i mars var det högsta i modern tid. Om nuvarande ökningstakt står sig når Sverige 10 procents arbetslöshet före sommaren. Denna kris snabbar på strukturomvandlingen på arbetsmarknaden. Det är viktigt att bygga broar till de nya jobb som kommer och staten behöver reglera gigekonomin, skriver LO-ekonomerna Thomas Carlén och Torbjörn Hållö.

Av Torbjörn Hållö och Thomas Carlén | 29 april 2020
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd KvartalLästid 6 minSkärmläsarvänlig
I korthet

Det sker en snabb strukturomvandling i coronakrisens spår. Digitalisering och produktionsomställning ställer nya krav på arbetsmarknadens parter.

Något som förtjänar ett större fokus i den ekonomisk-politiska debatten är att coronakrisen snabbar på strukturomvandlingen på arbetsmarknaden. Viktiga frågor måste diskuteras: Vilken policy är bäst skickad för att undvika att arbetslösheten biter sig fast på hög nivå? Hur förbättras matchningen på arbetsmarknaden?

Det är nödvändigt att så snabbt som möjligt vidta åtgärder för att förhindra att arbetssökandes humankapital försvagas och att stärka framtida matchning på arbetsmarknaden.

Den ekonomiska politiken i Sverige måste i sitt akuta skede inriktas på att förhindra att ett stort antal företag går i konkurs.

Läs mer Visa mindre