Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Kultur

Bokslut över mannen som gjorde Kina stort igen

Efter oss syndafallet. Foto: Reuters/TT

Jiang Zemin (1926–2022) skyndade på avpolitiseringen av det kinesiska samhället och lade grunden för dagens ekonomiska dominans. För många kineser representerar Jiang en tid som ter sig mer uthärdlig än dagens Kina, då ledaren inte var envåldshärskare. 96-åringens bortgång har därför fått tung politisk symbolik.

Lyssna på texten
Laddar ...
Följ Kvartals poddar: Apple | Spotify
Av Pär Cassel | 3 december 2022
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil Inlästa texterLästid 7 min Skärmläsarvänlig
I korthet
Kinas förre ledare Jiang Zemin har avlidit vid en ålder av 96 år. Hans ledarskap åren 1989 till 2004 representerar en viktig övergångsperiod i det nutida Kinas historia som innehåller ett flertal symbolmättade vändpunkter. Jiang var jämnårig med den nyligen bortgångna drottning Elizabeth II, vars regeringstid överblickade det brittiska imperiets slutakt. När kronkolonin Hongkong överlämnades till kinesisk överhöghet den 1 juli 1997 var det Jiang Zemin som representerade Kina i den högtidliga ceremonin, medan den forna kolonialmakten företräddes av nuvarande kung Charles III.

På samma sätt är tidpunkten för Jiang Zemins frånfälle mycket laddad. Det sker i samband med landsomfattande protester mot landets stränga covid-nedstängningar och många kinesiska medborgare är besvikna över hur den nyss avslutade partikongressen befäste Xi Jinpings maktställning. Den fråga som många ställer sig just nu är i vilken grad Jiangs död kommer att påverka dynamiken i protesterna runt om i Kina. Jiang Zemin kom själv till makten på grund av de nationella protester som brutit ut när den avskedade generalsekreteraren Hu Yaobang hastigt gått bort i april 1989.

Dengs kompromisskandidat

Jiang Zemin var rätt man på rätt plats när den gamle patriarken Deng Xiaoping handplockade honom som ny generalsekreterare för kommunistpartiet efter den stormiga sommaren 1989. Jiang var då partichef i Shanghai och hade lyckats skingra studentdemonstrationerna i staden under fredliga former. Därför var han, till skillnad från andra nationella ledare som premiärministern Li Peng och Deng själv, inte blodbesudlad och förhoppningen var att han skulle kunna ena landet och rikta blicken framåt. Jiang ansågs dock som svag i sin roll som kompromisskandidat och det spekulerades i hur länge han skulle lyckas sitta kvar vid makten. Den ekonomiska utvecklingen saktade ned under hans första år vid rodret och den åldrande Deng kände sig till slut nödgad att sätta press på Jiang. 1992 gav sig Deng ut på en inspektionstur i södra Kina för att skynda på den ekonomiska reformtakten.

Läs mer Visa mindre