Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Kultur |

Blind fläck om den förtryckta medelklassen

Ingen är nöjd längre. Demonstration mot etablissemanget i London i november. Foto: Guy Bell/Shutterstock/TT

Lever vi i en nyfeodal tidsålder där penningadel och ett moraliserande prästerskap av akademiker och mediefolk trycker ner den strävande medelklassen? Det är vad urbanitetsforskaren Joel Kotkin hävdar i den nya boken The coming of neo-feudalism. A warning to the global middle class. Men Nina Björk ser en blind fläck i den konservativa kritiken.

Av Nina Björk | 16 december 2020
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Lyssna på textenStöd KvartalLästid 6 minSkärmläsarvänlig
I korthet
Den som både hyser konservativa värderingar och förespråkar en kapitalistisk ekonomi hamnar onekligen i ett speciellt dilemma. Där en liberal kan välkomna kapitalismens omvälvande konsekvenser måste en konservativ ställa sig skeptisk. Karl Marx och Friedrich Engels berömda ord i Kommunistiska manifestet om kapitalismens själ som oupphörlig förändring – ”allt som är fast förflyktigas” – klingar förmodligen mer som ett hot i en konservativs öron och som ett löfte i en liberals.

Tillbaka till feodalismen

Den nordamerikanske urbanitetsforskaren Joel Kotkins nya bok The coming of neo-feudalism. A warning to the global middle class utspelar sig mitt i detta dilemma. Kotkins tes är att feodalismen är på väg tillbaka. Den kommer inte i samma yttre form som medeltidens – inga riddare till häst befolkar våra landskap. Men Kotkin menar att 2000-talets samhällsstrukturer liknar feodalismens: förmögenheter koncentreras i allt färre händer, tenderar att ärvas och skapar en elit omöjlig för vanligt folk att arbeta sig in i. Samhällena blir allt mer strikt hierarkiska, ett nät av personliga plikter binder underordnade till överordnade och den stora befolkningsmajoriteten hamnar i ett slags permanent tjänarstatus.

Läs mer Visa mindre