Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Nyheter |

Barnperspektivet gör att svenska barn sätts på institution

Inget hem för samhällets olycksbarn. HVB-institutionen i Hagfors där en femårig pojke smet ut och drunknade i juni 2021. Foto: Pedersen Tommy/Aftonbladet/TT

Kraven är högt ställda på dem som vill ställa upp som familjehem – en omdebatterad psykologisk utvärderingsmetod gör att nio av tio ansökande nekas. Resultatet blir att utsatta barn i stället placeras på institution, där deras framtidsutsikter är dystrare, skriver journalisten Johan Svensson.

Av Johan Svensson | 20 april 2022
Johan Svensson är  journaliststudent vid JMK i Stockholm.
Stöd KvartalLästid 7 minSkärmläsarvänlig
I korthet
En föräldralös pojke växer upp på ett fattighus. Han flyr efter att en dag ha bett om mer mat, och plockas upp av ett kriminellt gäng i storstaden.

Förhållandena för det fiktiva fosterbarnet Oliver Twist visar vad som kan hända när samhället inte ställer krav på dem som ska ta hand om de svagaste och mest utsatta barnen. Idag är reglerna tack och lov betydligt striktare, men kanske alltför strikta?

År 2020 var nästan 20 000 barn och unga placerade hos familjehem.1 Men utöver dessa bor många på institution, så kallade HVB-hem. 2020 bodde totalt 8 300 barn och unga på sådana hem2 – vissa av den simpla anledningen att det inte finns tillräckligt många familjehem som kan ta emot dessa barn och ungdomar. Samtidigt finns det belägg för att framtidsutsikterna för dem som bor i familjehem, i stället för på institution, är ljusare. De löper mindre risk att lida av psykisk ohälsa och brukar droger i mindre utsträckning.3 

Metoden gör att 90 procent nekas

Läs mer Visa mindre