Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Testa Kvartal Total! 3 månader för 3 kr.
Testa Kvartal Total! 3 månader för 3 kr.

Sverige som varumärke: att sälja ett land

Foto: melodym / Mostphotos
Av Torbjörn Elensky | 4 september 2016
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 13 min Skärmläsarvänlig
I korthet
  • Dagens ökade globala krav på säljbarhet och marknadsföring gäller inte bara företag utan också stater. Man talar i sammanhanget om soft power och nation branding.
  • Mjuk makt betecknar staters sätt att skapa sympati för sina egna positioner genom kultur, forskning och värderingar, medan nation branding bygger på direkt och tydlig marknadsföring av det egna landet. Båda fenomenen är framträdande i svensk utrikespolitik i dag.
  • När framställningen av ett land i allt högre grad blir en PR-fråga, riskerar det att skapa en tillrättalagd eller förljugen självbild där olika slags mångfald och konflikter inom staten förnekas.
  • I Sveriges fall finns ett glapp mellan den bild som många hyser av landet som moralisk stormakt i världen och de faktiska politiska förhållandena. Undfallenhet inför diktaturer och en omfattande vapenexport kastar tvivel över den vedertagna Sverigebilden.
  • Vi har också skäl att fundera över vad som sker med demokratin när staten alltmer förväntas fungera som ett företag – och medborgare som ”delägare” med krav på lojalitet mot det egna nationella varumärket.

När ett land betraktas som ett företag, som ska marknadsföras globalt, förskjuts idén om vad en stat är till för och vad det innebär att vara medborgare. Torbjörn Elensky reflekterar över varumärket Sverige och demokratins villkor i en tid av tilltagande politiskt PR-tänkande.

På en arbetsmarknad som alltmer utmärks av kortsiktighet och tillfälliga uppdrag, blir det allt viktigare för många fler att marknadsföra sig själva, göra sig säljbara, locka till sig kunder av olika slag. Vi författare och frilansande skribenter tillhör dem som först ställdes inför denna förväntan på att bli ”våra egna varumärken”. På global nivå gäller detta givetvis företag och deras produkter, men i allt högre grad också hela länder.

Läs mer Visa mindre