Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle

Att förhindra mäns våld kräver kunskap om mäns biologi

Patrik Lindqvist Karlsson/Mostphotos
Av Markus Heilig | 8 oktober 2018
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Lyssna på texten I korthet Stöd KvartalLästid 17 minSkärmläsarvänlig
I korthet

/ Biomedicinsk forskning har på senare år avtäckt grundläggande biologiska skillnader mellan könen, med stora konsekvenser för hur olika medicinska åkommor behandlas. En jämlik vård tar hänsyn till biologiska könsskillnader. 

/ Likadant bör vetenskapliga insikter om skillnader mellan könen läggas till grund för samtalet om hur manlig aggressivitet och sexuella övergrepp ska kunna stävjas. Gängse genusteorier är tillämpliga i vissa fall, men leder ofta in i ideologiska återvändsgränder.

/ Könsskillnader hos människan är resultatet av hundratusentals år av evolution. Manlig aggressivitet och sexuella övergrepp har uppstått som en anpassning till människoartens livsbetingelser, och kan inte enbart förstås som ett utslag av kulturella mönster.

/ En nyckel för att möta problemet ligger sannolikt i att finna nya sätt att belöna manligt beteende utan att detta behöver uttryckas i aggressivitet. Det förutsätter att vi förstår och bejakar bakomliggande biologiska faktorer.

Att blunda för biologiska skillnader mellan könen är lika okunnigt som det är farligt. Och kostnaden bärs nästan helt av flickor och kvinnor, som invaggas i tron att könsroller är sociala konstruktioner. Det skriver Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, och författare till boken Hon, han & hjärnan (Natur & Kultur Akademisk, 2018).

Våra två söner har aldrig behövt oroa sig för sexuellt våld när de är ute sent. Det gör våra två döttrar.

Läs mer Visa mindre