Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Politik |

Är det verkligen public service vi vill ha?

Public service väcker ofta starka känslor. FOTO: Jeppe Gustafsson/TT

Radio och tv i allmänhetens tjänst är döda. Länge leve public service! Åtminstone till 2026 då nästa sändningstillstånd börjar gälla. Däremellan kommer ett riksdagsval. Gunnar Karlsson, professor vid KTH, beskriver skiftet från radio och tv som ska tjäna allmänheten till det som på slentrianengelska kallas public service.

Av Gunnar Karlsson | 14 april 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Stöd KvartalLästid 8 min
I korthet
Allmännyttig radio och tv, låt oss kalla den så, är ett ständigt ämne för debatt och åsikter som gäller allmänhetens förtroende, opartiskhet samt finansieringen av verksamheten. Fram till den 1 januari 2019 gick det att välja bort att betala för SVT och SR genom att helt enkelt inte ha en TV-mottagare. En framhastad utredning1 följd av en kort remisstid ledde till att detta inte längre är möjligt; med den nya benämningen följde även en ändring av finansieringen från avgift till skatt.2 Public service blev därigenom även en public sector. Och den offentliga sektorn styrs av politiska beslut, inte av fria konsumenters val.

Läs mer Visa mindre