Andelen av svenskarna som angav ”absolut” eller ”förmodligen” som svar på frågan ”Tror du att man får olika bemötande av offentliga tjänstemän i Sverige beroende på vilka personer man känner?”. Frågan ställdes av International Social Survey Programme 2006. Jämfört med övriga nordiska länder avvek Sverige ganska rejält; i Danmark var andelen 41, i Finland 56 och i Norge 68 procent.

Källa: Korruption i Sverige har underskattats, Andreas Bergh, Gissur Erlingsson och Richard Öhrvall. Ekonomisk debatt nr 2:2018.