Antal svenskar som är röstberättigade i dagens riksdagsval. Det är drygt 160 000 fler än senast och ungefär en miljon fler jämfört med valet 1994. Av dessa är 50,4 procent kvinnor och 49,6 procent män. 2,2 procent bor utomlands. Drygt var tjugonde väljare röstar för första gången och drygt var fjärde är över 65 år.