Det totala värdet i kronor på alla aktier noterade på svenska marknadsplatser. Det är en ökning med sju miljarder sedan årsskiftet. Av dessa sju biljoner kronor är ungefär fyra tiondelar utlandsägda, varav USA står för ungefär en biljon. Hushållen äger 11 procent och offentlig förvaltning och icke vinstdrivande organisationer står för 4 procent vardera. Resterande del ägs av företag. Hushållen äger alltså aktier för 780 miljarder kronor. Av dessa stod kvinnor för en tredjedel och männen för två tredjedelar av ägandet. (Källa: SCB)