Antalet beviljade uppehållstillstånd under mandatperioden, räknat från och med september 2014 till och med augusti i år. Av dessa utgör asylsökande ungefär en tredjedel, anhöriga något färre och arbetskraftinvandringar drygt 20 procent. I det längre perspektivet har antalet beviljade uppehållstillstånd ökat. Mandatperiodens ungefär 130 000 per år kan jämföras med drygt  80 000 per år under perioden 2000-2014 och ungefär 30 000 per år 1980-1999. (Källa: Migrationsverket)