Antalet barn som under 2016 dog av det som Socialstyrelsen kallar ”skadehändelser”, det vill säga bilolyckor, fall, förgiftningar, självmord, mord etc. Det är det lägsta antalet som registrerats sedan statistiken började föras 1971. Det är också en minskning med tre fjärdedelar sedan 1980-talet, då i snitt 200 barn dog varje år av dessa orsaker. I statistiken sticker annars två år ut, dels 1998 med anledning av Diskoteksbranden i Göteborg och dels 2004 med anledning av Flodvågskatastrofen i Thailand.

(Källa: Socialstyrelsen)