Procentandel av ungdomarna som 2014 tog examen från något av gymnasiets yrkesprogram som tre år senare också arbetade inom det område som de utbildats för. Totalt sett arbetar åtta av tio unga tre år efter att de gick ut från ett yrkesprogram och ungefär en tiondel studerar. När det gäller de studieförberedande programmen har ungefär 40 procent arbete tre år efter gymnasiet och knappt 60 procent studerar. (Källa: SCB)