Andelen av svenskarna som instämmer i påståendet ”Jag tror att man kan lita på de flesta nyheter större delen av tiden”, enligt Reuters Institute Digital News Report 2018 som tagits fram vid universitet i Oxford. Tilliten till nyhetsförmedlingen är högre i våra grannländer. I Finland är motsvarande andel 62 procent, i Danmark 56 och i Norge 47 procent. Bland de länder som ligger lägre än Sverige i tillit återfinns USA, Malaysia och Ungern.