Procentandel av riksdagskandidaterna 2018 som också var nominerade 2014. Drygt sex av tio kandidater till riksdagen i år fanns alltså inte med på listorna för fyra år sedan. När det gäller kommunkandidaterna är bilden en annan – 57 procent av årets kandidater var med i matchen redan 2014. Chansen att bli nominerad igen ökar med åldern, förutom när det gäller den yngsta och den äldsta åldersgruppen i riksdagsvalet. Bland kandidater i riksdagsvalet 2014 är det något vanligare att yngre kandidater mellan 18 och 29 år har nominerats om i år jämfört med kandidater som var 65 år och äldre.

(Källa: SCB)