Procentandelen av bostadsinbrotten i Sverige som personuppklarades 2017. Det är en minskning med en dryg tredjedel sedan 2004 då 4,4 procent klarades upp. Av de 1,5 miljoner brott som årligen anmäls i Sverige skrivs ungefär hälften av direkt utan att polisen gör någon utredning över huvud taget. Ungefär 200 000 leder till att åklagare antingen väcker åtal, utfärdar strafföreläggande eller meddelar åtalsunderlåtelse. Det är i dessa fall man använder begreppet ”personuppklarade”. (Källa: Dagens Nyheter 3/9)