Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Bevisvärderingen i våldtäktsmål har spårat ur

Alla som blir utsatta för våldtäkt förtjänar bättre, och detsamma gäller alla som falskeligen anklagas, skriver Johannes Norrman. Foto: Claudia Wolff/Unsplash

Den 19 oktober frikände Hovrätten för Västra Sverige en man åtalad för våldtäkt, det ansågs inte uteslutet att han sovit medan han begick våldtäkten. Samtidigt som domstolarna godtar sexsomni har de i praktiken sänkt kravet för bevis att en våldtäkt överhuvudtaget ägt rum. Johannes Norrman skriver om en bevisvärdering som han menar har spårat ur.

Av Johannes Norrman | 5 november 2020
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd KvartalLästid 9 minSkärmläsarvänlig
I korthet

Svenska domstolars fällande domar i våldtäktsmål har tidigare inte granskats ingående, åtminstone inte i den breda samhällsdebatten.

Beviskravet i våldtäktsmål förefaller vara både sänkt och höjt.

Tingsrättsdomar i våldtäktsmål respektive mål om olaga hot visar att bevis som räckte för en fällande dom i 18 procent av målen om olaga hot var tillräcklig i 90 procent av fallen när det gällde våldtäktsmål.

I vissa mål tycks målsägandens berättelse ensam vara tillräcklig för en fällande dom, medan det i mål med starkare bevisning inte sällan går att utverka ett frikännande genom invändningar om sexsomni. Ingendera är rimligt.

Alla som blir utsatta för våldtäkt förtjänar bättre, och detsamma gäller alla som falskeligen anklagas. Det är dags för svenska domstolar att rannsaka sin bevisvärdering i våldtäktsmål.

Efter metoo-hösten 2017 har åtskilliga debattörer riktat hård kritik mot svenska mediers rapportering kring sexualbrottsanklagelser. Svenska domstolars fällande domar i våldtäktsmål har däremot inte granskats lika ingående, åtminstone inte i den breda samhällsdebatten.

Vid en genomgång av domstolarnas praxis framkommer en föga smickrande bild av bevisvärderingen i dessa ytterst allvarliga mål. Beviskravet förefaller i själva verket vara både sänkt och höjt – på samma gång.

Beviskravet i våldtäktsmål

Högsta domstolen har i åtskilliga rättsfall slagit fast att en fällande dom i våldtäktsmål förutsätter att den tilltalades skuld är ställd utom rimligt tvivel1. Det vill säga att det i praktiken är uteslutet att det förhåller sig på något annat sätt än vad åklagaren gjort gällande. Detta utgör beviskravet i alla brottmål.

Hur mycket “övrigt” krävs för en fällande dom?

I våldtäktsmål är ofta den enda tillgängliga bevisningen målsägandens berättelse tillsammans med vittnen som beskriver målsägandens beteende efter våldtäkten. Högsta domstolen (HD) har härvidlag uttalat att “en trovärdig utsaga från målsäganden i förening med vad som i övrigt har framkommit i målet kan vara tillräckligt för en fällande dom.”2 Tyngden i det uttalandet ligger på “vad som i övrigt har framkommit i målet”. Hur mycket “övrigt” krävs för en fällande dom?

Läs mer Visa mindre