Andel av svenskarna som enligt egen uppgift någon gång under den senaste veckan bett till Gud. Valåret 1988, första gången SOM-institutet genomförde mätningen, var motsvarande andel 19 procent.

Källa: SOM-institutet