Den genomsnittliga skillnaden i procent per parti mellan de sista opinionsmätningarna inför valet och själva valresultatet vid valen 2002-2014. Siffran har räknats fram av Per Oleskog Tryggvason, doktorand vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Hur träffsäkra de enskilda opinionsinstituten är varierar mellan partier och val och det går inte att säga att något av dem varit klart bättre eller sämre än andra. Däremot verkar vissa partier vara svårare att skatta än andra. Exempelvis överskattades Miljöpartiet av nästan alla institut vid valen 2010 och 2014 medan Sverigedemokraterna underskattades i motsvarande mån. (Källa: Politologerna)