Vindkraftens andel av Sveriges totala elproduktion 2017 (preliminära siffror). År 2010 var motsvarande andel 2,4 procent. Mest el produceras dock fortfarande av kärnkraften och vattenkraften som båda står för ungeför 40 procent av vår totala elproduktion. (Källa: Energimyndigheten)