Analys |
Analys |

Så löser universiteten en omöjlig uppgift

Låga ersättningsnivåer leder till att svenska universitet examinerar studenter trots att de inte uppnått kunskapsmålen, skriver Susanne Dodillet, lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Analys |
- Läs mer -

Huset står i brand – lägg särintressena åt sidan! Krister Thelin uppmanar till nationell samling och presenterar fyra förslag för att tackla skjutningarna och mordvågen.

Analys |
- Läs mer -

En stat som bryter mot grundläggande demokratiska fri- och rättigheter är en odemokratisk stat, inte en ”illiberal demokrati”, skriver statsvetaren Mats Lundström.