Fängelsestraff kan vara avskräckande och inlåsning kan ha goda effekter, säger Lars Nylén, före detta chef för rikskriminalen och Kriminalvården i Fredagsintervjun. Han är kritisk till polisens omorganisation som han kallar missräkning och som har medverkat till ett betydligt tapp i förmåga. ”Polisen gick i alla fällor man kan gå i och uppfann ett antal ytterligare fällor”, säger Nylén.

Han ifrågasätter också den princip i svensk rättsskipning som innebär att fängelse helst ska undvikas. Gärningsmannen har gått före de brottsdrabbade och samhällets behov, säger förre generaldirektören för Kriminalvården, som också välkomnar granskningen av de s k Stockholmskriminologerna.

Han anser att det märks i fängelserna att integrationen i Sverige har fungerat illa och har inga problem med att kalla klienter för fångar och anstalter fängelser. Lars Nylén intervjuas av Staffan Dopping.