Lärarutbildningen – ett fiasko

Lärarutbildningen – ett fiasko

UTBILDNING | Vi vet i dag mer än någonsin om hur inlärning går till. Men på svenska lärarutbildningar förmedlas inte kunskapen från forskningsfronten – pedagogernas intresse för att ompröva gamla sanningar förefaller svalt. Lärarstudenter kommer illa rustade till högskolan, samtidigt som kvaliteten på utbildningen är undermålig. Lärarkårens deklassering innebär en risk för att skolsystemet klyvs mitt itu, skriver Isak Skogstad.

Read More

Folket och eliterna i vår tid

Folket och eliterna i vår tid

DEMOKRATI | Efter populismens framgångar kritiseras idén om en motsättning mellan folk och elit. Men för att förstå varför populister vinner stöd behöver vi inse att deras världsbild delvis är korrekt. En närmast enig samhällselit har i västvärlden drivit fram förändring i viktiga politiska frågor. Återstår att diskutera om elitens intressen strider mot medborgarnas, skriver Peter Esaiasson.

Read More

När Sverige var ett klansamhälle

När Sverige var ett klansamhälle

RÄTTSSTATEN | Också Sverige präglades en gång av klankultur. Historien om hur klanernas makt försvann ger en ledtråd till hur de kan upplösas på andra håll i världen. Samtidigt syns tecken på klansamhällets återkomst i våra förorter i form av gängvåld, vendettor och moralpolis. För att stävja problemen måste rättsväsendet bevisa att det är att lita på, skriver Dan Korn.

Read More

Samstämmighetens hot

Samstämmighetens hot

DISKUSSIONER | Får man i Sverige ifrågasätta rätten till abort, förespråka dödsstraff eller restriktiv invandring? Somliga hävdar att vår offentliga debatt är ofri och intolerant. Andra ser sådana påståenden enbart som retoriska vapen. Båda perspektiven är begripliga – men ett samhälle orienterat mot konsensus måste ständigt påminna sig om avvikares rätt att höras, skriver Patrik Lindenfors.

Read More

Konsten kvävs av konsensus

Konsten kvävs av konsensus

KULTUR | Progressiv konst innebar tidigare en politisk utmaning av det rådande systemet. Men samtidskonstens förening med de rätta åsikterna har lett till en ny ordning, skriver Lars Vilks. Konstnärer är inte längre ”bad guys” – strider inte längre mot etablissemanget. I stället ägnar man sig åt att bevaka en gemensam värdegrund där inga tvetydigheter eller misstänkta avsteg tolereras.

Read More