Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Statlig anorexi – systemfelet som gör oss fattigare och försenade

Det finanspolitiska ramverket slår till igen. TT Nyhetsbyrån/Peter Lindvall

Varför har Sverige infrastruktur med dåligt underhåll, extremt låga räntor och växande bekymmer med framtida pensioner? En viktig förklaring till det är något så till synes trist och avlägset som det finanspolitiska ramverket, som slår samman utgifter för drift och kapital i en totalbudget. Sverige styrs av en totalbalanseringsnorm. Men problemet är inte begränsat till Sverige, och följderna för världsekonomin är omfattande, skriver Carl-Johan Westholm, fil dr i statskunskap och före detta vd i Näringslivets Ekonomifakta, Företagarna och Svensk Handel.

Av Carl-Johan Westholm | 12 augusti 2019
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 9 min Skärmläsarvänlig
I korthet

/ Sveriges infrastruktur är dåligt underhållen, och räntorna är extremt låga eller negativa. En viktig förklaring är det finanspolitiska ramverket.

/ Ramverket behandlar utgifter för drift och för kapital i en totalbudget. Tidigare fanns en särskild driftsbudget för konsumtion och en särskild kapitalbudget för investeringar i statsbudgeten, men det upphörde gradvis omkring 1980.

/ Problemet med totalbudgetstänket är inte begränsat till Sverige. Följderna för världsekonomin är omfattande, vilket märks på hela euro-områdets krackelerande infrastruktur. Effekterna har blivit lägre offentliga investeringar.

/ Kina har erbjudit sig att finansiera hamnar och järnvägar och annan infrastruktur i hela världen.

/ Med strikt tillämpning av dagens finanspolitiska ramverk hade Sverige inte kunnat finansiera byggandet av järnvägens stambanor under andra halvan av 1800-talet.

En bärande del i det statsfinansiella ramverket är att inte göra åtskillnad i redovisning mellan utgifter för drift respektive kapital – en uppdelning som däremot är naturlig i ett företag. Denna åtskillnad gjordes i Sveriges statsbudget systematiskt sedan slutet av 1930-talet men upphörde under hand åren kring 1980. I ett företag skiljer man mellan driftskostnader – för exempelvis löner – och kapitalkostnader – mestadels räntor på lån. För staten är motsvarande utgifter i bägge kategorierna ihopsamlade i den totala ”statsbudgetens saldo”.

Det var i början av 1990-talet som regeringen slog samman utgifter för drift och för kapital i budgeten. Dessutom infördes ett överskottsmål för den totala statsbudgeten. Det bör ses mot bakgrund av de föregående årens stora sammantagna budgetunderskott och ökande statsskuld, brutto och netto (det senare alltså med avdrag för tillgångar). När underskotten sedan minskade, tilläts överskottsmålet gradvis övergå till ett balansmål. Effekterna av en enda budget för konsumtion och investeringar är dock likartade.

Denna för många enbart till synes tekniska förändring har haft mer långtg

Läs mer Visa mindre