Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Kultur |

Nyliberalerna fruktar demokratin

Professor Assar Lindbeck år 1993 när han lämnar sitt förslag till reformer av det ekonomiska och politiska systemet i form av boken ”Nya villkor för ekonomi och politik”. Foto: Jan Collssiöö/TT

Den nyliberala ideologin sätter marknaden högst och vill begränsa folkvalda politikers inflytande. Victor Pressfeldt frågar om det är dags att granska den demokratiska trovärdigheten hos Assar Lindbeck och andra förgrundsfigurer bakom de senaste decenniernas utveckling.

Lyssna på texten
Laddar ...
Följ Kvartals poddar: Apple | Spotify
Av Victor  Pressfeldt | 1 oktober 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil Inlästa texterLästid 14 min Skärmläsarvänlig
I korthet
Har nyliberalismen kommit att hota några av de viktigaste fundamenten för vår demokrati? Ja, det hävdar flera forskare som de senaste åren har studerat den globala nyliberala rörelsen. Vad få har studerat är hur samma tendenser varit dominerande även bland svenskar som jag menar kan definieras som nyliberaler, men som sällan fått se sin demokratiska trovärdighet ifrågasatt.

Ideologin som inte vågar säga sitt namn

Nyliberalism är vår tids kanske mest använda och samtidigt mest missförstådda politiska begrepp. Samtidigt vänder sig stora delar av högerns och vänsterns debattörer och intellektuella emot att använda begreppet för att förklara vår samtid. Den marxistiska vänstern (bland andra Kajsa Ekis Ekman)1 har ofta hävdat att tal om nyliberalism endast står i vägen för en diskussion om kapitalismen. Företrädare för högern hävdar i regel att nyliberalism bara är ett pejorativt begrepp som vänstern använder för allt som den tycker är dåligt.

Läs mer Visa mindre