Terje Tvedt vill väcka debatt om Norges självbild. Han är historikern som har retat gallfeber på sina landsmän när han har granskat den norska bistånds- och invandringspolitiken och blottlagt ett stort antal mytiska påståenden. Han har lyft fram en förljugen historieskildring och slår fast att de mänskliga rättigheterna, som Norge ville bli världsmästare på, inte är så universella som de flesta anhängare brukar hävda. Samtidigt är han fascinerad över att ett av världens mest homogena länder på kort tid blev ett stort invandringsland, med en befolkningsökning på 18 procent på mindre än två decennier.

Mycket av förklaringarna till Norges ”internationella genombrott” går att finna i dåligt samvete över det som västvärlden hade gjort under kolonialtiden, enligt Terje Tvedt. Han har fått delvis hård kritik hemma i Norge för sin senaste bok som nu utkommer på svenska, ”Det internationella genombrottet”. Han går de främlingsfientligas ärenden, anser kritikerna. Jag gör bara en helt ordinär historisk analys av mitt land under de senare 50-60 åren, säger han själv. Och visst finns det klara paralleller till Sverige. Terje Tvedt intervjuas av Staffan Dopping.