Hon är dramatikern och frilansskribenten som kanske mer än någon annan tror på samtalets kraft. Hon fick mycket uppmärksamhet för sin samtalsserie i Svenska Dagbladet ”Den polariserade debatten” där hon mötte några av de mest kontroversiella personerna i svensk offentlighet. Samtidigt är Stina Oscarson orolig över debattklimatet: Övertygelsen om den egna rättfärdigheten, ointresset för att faktiskt lyssna på sina meningsmotståndare hotar själva demokratin, menar hon. Men vilken roll har kultursektorn i denna process? Bygger den broar eller river den ned dem?