Frågan om de apatiska barnen var en av vår tids mest infekterade debatter – en konflikt vars utgång av allt att döma spelade stor roll för den migrationspolitik som sedan fördes fram till vändningen 2015. Det handlade om barn – i huvudsak från länder där flyktingskäl sällan fanns, såsom tidigare sovjetrepubliker och länder på Balkan – som slutade äta, slutade reagera på tilltal och successivt började bete sig som medvetslösa.

Men redan tidigt fanns de som misstänkte att åtminstone en del av barnen tvingades spela apatiska av sina föräldrar. Dessa röster kritiserades dock hårt och deras synpunkter fick till sist inte så stort genomslag i hur barnen och deras familjer behandlades. 

Nu träder två personer fram i ett reportage i magasinet Filter och berättar att de faktiskt tvingades spela apatiska av sina föräldrar och att de for väldigt illa av det. Men frågan är om detta är enskilda fall eller om hela konflikten kring de apatiska barnen måste ses i ett nytt ljus. Här intervjuas reportern bakom reportaget Ola Sandstig.