Rätt många håller med Moderaterna i sak, men de litar inte på att partiet kommer att löpa linan ut. Moderaternas allra största problem är trovärdigheten, man har svängt för många gånger och för mycket, säger Benjamin Dousa, förbundsordförande i Moderata ungdomsförbundet.

Andra uppfattningar som Benjamin Dousa torgför i Fredagsintervjun är att förhållningssättet till Sverigedemokraterna präglas av stort hyckleri, slöjan är en signal för kvinnoförtryck och att det är moraliskt fel att tigga. Han vill ha en ”differentierad välfärdsstat”.

MUF:s ordförande växte upp i Husby under tämligen fattiga omständigheter, och efter drygt två år i lågstadiet var hans svenska så skral att han fick börja läsa svenska som andraspråk. En tuff lärare i hans nya skola tände en gnista i honom.

Han kallar sina generationskamrater för snöflingor – unika, känsliga och självupptagna, och han tackar sin mor för att hon fick honom att byta skola och inte hamnade i utanförskap.

– Man ska inte underskatta pengar som drivkraft, säger Benjamin Dousa. Han intervjuas av Staffan Dopping.