Vinden vänder mot dagens rövarbaroner

Techentreprenörerna som tidigare sågs som nätets frihetshjältar och pionjärer grillas nu i amerikanska kongressen om valfusk och maktkoncentration.