Radikalt experiment på samhällskritisk läkarutbildning

Det nya läkarprogrammet innehåller betydligt mindre traditionell medicinsk kunskap än tidigare, till förmån för inslag som global hälsa och hållbarhetsperspektiv. Det skriver överläkaren Ulla Westin.